Lupe Gómez: libre e estranxeira

Burghard Baltrusch (Hg.)

Lupe Gómez: libre e estranxeira

Estudos e traducións

iBroLiT – Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía / Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology, Band 1

ISBN
978-3-86596-464-9 9783865964649
Erschienen
2013
Sprache
Englisch, Französisch, Deutsch, Galicisch, Portugiesisch
Bindung
gebunden
Seiten
336
Format
14,8 × 21,0 cm (B × H)
Zitieren
Preis
68,00 €

Zum Inhalt

No contexto da variada poesía galega contemporánea e do boom das escritoras no período posfranquista, Lupe Gómez ocupa unha posición destacada. Inicialmente controvertida por ser provocadora e refutar o canon estético, converteuse en autora de culto, que construíu desde Pornografía (autoeditado en 1995) unha obra anticulturalista, feminista, libertaria, mais tamén con matices surrealistas e existencialistas. Na súa estética innovadora aparecen liberdade, outredade, transición ou repetición como topoi fundamentais. Este volume reúne practicamente todas as análises da obra até o momento, unha entrevista coa autora, un glosario de conceptos centrais da súa escrita, xunto con catro traducións de dous poemarios (inglés, francés, portugués e alemán).

Within the varied context of Galician contemporary poetry and its boom of women writers Lupe Gómez holds a privileged position. Initially controversial because of her provocative themes and her refutation of the established aesthetic norms, she has turned into a cult author who managed to build, since the self-edition of Pornography in 1995, an œuvre that is anticulturalist, feminist, libertarian, but also characterized by surrealist and existentialist overtones. Some of the principal literary topoi within her innovative aesthetics are freedom, otherness, transition or repetition. This volume combines most of the studies of the œuvre up to now, an interview with the author, a glossary of her poetry’s key concepts together with four translations of two volumes of poems (English, French, Portuguese and German).

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.883.024 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.885.232 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.951.872 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,004s, mem: 20.314.584 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 20.314.696 B - /_init ...
debug: global diff: 0,037s, last diff: 0,033s, mem: 21.510.784 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,779s, last diff: 0,742s, mem: 27.176.288 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 1,188s, last diff: 0,409s, mem: 28.049.272 B - page_product_book
debug: global diff: 1,190s, last diff: 0,002s, mem: 28.046.984 B - Menu...
debug: global diff: 1,306s, last diff: 0,115s, mem: 28.735.768 B - /Menu
debug: global diff: 1,306s, last diff: 0,001s, mem: 28.740.496 B - page_standard components
debug: global diff: 1,306s, last diff: 0,000s, mem: 28.740.632 B - page_standard components end
debug: global diff: 1,306s, last diff: 0,000s, mem: 28.744.872 B - html...
debug: global diff: 1,307s, last diff: 0,001s, mem: 28.796.512 B - head...
debug: global diff: 1,309s, last diff: 0,002s, mem: 28.804.272 B - menu
debug: global diff: 1,357s, last diff: 0,048s, mem: 28.738.888 B - /menu
debug: global diff: 1,357s, last diff: 0,000s, mem: 28.738.248 B - /menu, html...
debug: global diff: 1,359s, last diff: 0,002s, mem: 28.816.624 B - /head
debug: global diff: 1,364s, last diff: 0,005s, mem: 28.821.240 B - END.