Das „copras“ de Sarmiento „ós cantares“ de Rosalía de Castro

Anxo Angueira Viturro

Das „copras“ de Sarmiento „ós cantares“ de Rosalía de Castro

Cara a unha nova periodización do Rexurdimento

iBroLiT – Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía / Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology, Band 3

ISBN
978-3-86596-494-6 9783865964946
Erschienen
2013
Sprache
Galicisch
Bindung
gebunden
Seiten
208
Format
14,8 × 21,0 cm (B × H)
Zitieren
Preis
49,80 €

Zum Inhalt

Este estudo sobre o Coloquio de 24 galegos rústicos (1746) de Martín Sarmiento (1695–1772) cuestiona dobremente a historiografía literaria galega vixente. Por un lado, reclama para o texto unha envergadura literaria ata o de agora negada. Para isto, pártese da análise tanto das estratexias críticas e galeguizadoras como dunha radicación estética do popular, empregadas por un Sarmiento moi avanzado ao seu tempo. E, por outro lado, revísase o impacto do texto e do autor no Rexurdimento, para concluír que o Coloquio se comporta como unha matriz de repertorio para a literatura galega contemporánea.

This study of Coloquio de 24 galegos rústicos (1746) by Martín Sarmiento (1695–1772) doubly questions the current Galician literary historiography. On the one hand, it claims a literary scope for the text, which has been refused up to now. The starting point is an enquiry of the author’s critical and pro-Galician strategies as well as his aesthetic establishment of what is popular, employed by Sarmiento much ahead of his time. On the other hand, the study reviews the impact the text and the author had in the Galician Rexurdimento (19th century), with the conclusion that the Coloquio behaves as a matrix of repertoire for contemporary Galician literature.

Die vorliegende Studie zum Coloquio de 24 galegos rústicos (1746) von Martín Sarmiento (1695–1772) hinterfragt in zweifacher Hinsicht die galicische Literaturgeschichtsschreibung der Gegenwart. Einerseits wird die bisher negierte literarische Bedeutung dieses Werkes eingefordert: Dies geschieht ausgehend von Analysen sowohl der kritischen und pro-galicischen Standpunkte, wie auch der ästhetischen Wertschätzung der Volkskultur durch Sarmiento, der darin seiner Zeit weit voraus war. Andererseits wird die Rezeption des Autors während des Rexurdimento (im 19. Jahrhundert) neu bewertet, mit dem Ergebnis, dass das Coloquio wie eine Matrix des Repertoires der galicischen Literatur der Gegenwart fungiert.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.883.440 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.885.648 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.952.288 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,003s, mem: 20.315.312 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 20.315.424 B - /_init ...
debug: global diff: 0,032s, last diff: 0,028s, mem: 21.476.872 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,922s, last diff: 0,890s, mem: 27.151.712 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 1,176s, last diff: 0,254s, mem: 28.058.768 B - page_product_book
debug: global diff: 1,177s, last diff: 0,001s, mem: 28.056.480 B - Menu...
debug: global diff: 1,270s, last diff: 0,093s, mem: 28.745.904 B - /Menu
debug: global diff: 1,270s, last diff: 0,001s, mem: 28.750.888 B - page_standard components
debug: global diff: 1,270s, last diff: 0,000s, mem: 28.751.024 B - page_standard components end
debug: global diff: 1,270s, last diff: 0,000s, mem: 28.755.264 B - html...
debug: global diff: 1,271s, last diff: 0,001s, mem: 28.806.904 B - head...
debug: global diff: 1,273s, last diff: 0,002s, mem: 28.814.760 B - menu
debug: global diff: 1,322s, last diff: 0,049s, mem: 28.749.376 B - /menu
debug: global diff: 1,322s, last diff: 0,000s, mem: 28.748.736 B - /menu, html...
debug: global diff: 1,325s, last diff: 0,002s, mem: 28.826.696 B - /head
debug: global diff: 1,330s, last diff: 0,005s, mem: 28.831.312 B - END.