Dama Saudade e o Cabaleiro Sombra

Manuel Forcadela

Dama Saudade e o Cabaleiro Sombra

As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na literatura galega contemporánea

iBroLiT – Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía / Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology, Volume 2

ISBN
978-3-86596-493-9 9783865964939
Date of appearance
2013
Language
English, Galician
Binding
Hardcover
Pages
384
Format
14.8 × 21.0 cm (B × H)
Cite
Downloads
Price
79.80 €

Contents

O presente volume formula a hipótese de que o imaxinario literario vive en estreita relación co imaxinario nacional. Mentres o imaxinario literario é transnacional, resultado das constantes flutuacións e fluencias que se producen entre as tradicións varias, non sempre de carácter local senón tamén diacrónicas, xenéricas, etc., o imaxinario nacional tende xustamente á delimitación, á singularización, elaborando constructos, produtos culturais que, case sempre, precisan botar man, con maior ou menor intensidade, da literatura. Este estudo condúcenos ao longo da tradición literaria galega contemporánea para dilucidar en que medida a nación galega moderna brota e é debedora das fabulacións dos seus literatos e literatas e, tamén, pola contra, en que medida estes e estas se alimentan e beben das fontes nacionais.

The present volume illustrates how literary imagery is closely connected to national imagery. While literary imagery is transnational, as a result of the constant fluctuations between the different traditions, not only locally, but also in a diachronic or generic way, etc., national imagery tends to be limited, individualized and to elaborate constructs and cultural products that often rely on literature. This study takes us through the contemporary Galician literary tradition to show what impact its literary fiction has had in modern-day Galicia and how it is reflected and, also, how much Galician literature draws on these national sources.

Die vorliegende Studie geht von einer engen Beziehung zwischen literarischen und nationalen Vorstellungswelten aus. Während die literarische einen eher transnationalen Charakter aufweist – der aus den fließenden Beziehungen zwischen verschiedenen literarischen Traditionen hervorgeht und nicht nur territorialen, sondern auch diachronischen, gattungsspezifischen u.a. Einflüssen unterworfen ist –, ist die nationale Vorstellungswelt eher von Begrenzung, Singularität, Konstruktion und Kulturproduktion gekennzeichnet, Vorgänge die fast immer auf die Literatur zurückgreifen müssen. Die Untersuchung der zeitgenössischen literarischen Tradition Galiciens zeigt, in welchem Maß der moderne Begriff einer galicischen Nation zwangsläufig aus den literarischen Fiktionen hervorgeht und wie diese im Gegenzug auf die nationalen Aspekte zurückgehen und durch diese bedingt sind.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.883.272 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.885.480 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.952.120 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,004s, mem: 20.315.216 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 20.315.328 B - /_init ...
debug: global diff: 0,034s, last diff: 0,030s, mem: 21.476.016 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,807s, last diff: 0,772s, mem: 27.141.480 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 0,985s, last diff: 0,178s, mem: 28.000.552 B - page_product_book
debug: global diff: 0,986s, last diff: 0,001s, mem: 27.998.256 B - Menu...
debug: global diff: 1,065s, last diff: 0,080s, mem: 28.630.304 B - /Menu
debug: global diff: 1,066s, last diff: 0,001s, mem: 28.635.032 B - page_standard components
debug: global diff: 1,066s, last diff: 0,000s, mem: 28.635.168 B - page_standard components end
debug: global diff: 1,066s, last diff: 0,000s, mem: 28.639.408 B - html...
debug: global diff: 1,067s, last diff: 0,001s, mem: 28.691.048 B - head...
debug: global diff: 1,069s, last diff: 0,002s, mem: 28.706.176 B - menu
debug: global diff: 1,109s, last diff: 0,040s, mem: 28.638.472 B - /menu
debug: global diff: 1,110s, last diff: 0,000s, mem: 28.637.832 B - /menu, html...
debug: global diff: 1,112s, last diff: 0,002s, mem: 28.710.984 B - /head
debug: global diff: 1,117s, last diff: 0,006s, mem: 28.717.608 B - END.