Per arte de foder

Xosé Bieito Arias Freixedo

Per arte de foder

Cantigas de escarnio de temática sexual

iBroLiT – Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía / Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology, Volume 7

ISBN
978-3-7329-0086-2 9783732900862
Date of appearance
2017
Language
English, Galician
Binding
Paperback
Pages
440
Format
14.8 × 21.0 cm (B × H)
Cite
Downloads
Price
68.00 €

Contents

Neste volume estúdase un número significativo de cantigas galego-portuguesas medievais de escarnio e mal dizer nas que destaca a cuestión sexual. Edítanse, coméntanse e ofrécense paráfrases ao galego actual e a súa correspondente tradución ao inglés. Estes textos permiten unha aproximación a cuestións moi relevantes sobre a mentalidade das elites medievais peninsulares, como pode ser a da lexitimidade na transmisión da liñaxe. Ao mesmo tempo, exemplifican o xeito en que a diversión nas cortes medievais incluía a burla e a inversión do seu propio esquema de valores, así como tamén a esaxeración máis irreverente e grotesca.
This volume analyses a significant number of medieval Galician-Portuguese cantigas of derision which focus particularly on sexual matters. It features a textual commentary and also paraphrases the cantigas in contemporary Galician, while offering a corresponding English translation. These texts provide an insight into the mentality of the Iberian Peninsula’s medieval elites in the very relevant matters of legitimacy and transmission of lineage. They also illustrate how the concept of fun in medieval courts included mockery and the inversion of their own value system, as well as the most irreverent and grotesque exaggeration.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.937.128 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.939.336 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 20.006.440 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,004s, mem: 20.378.208 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 20.378.320 B - /_init ...
debug: global diff: 0,039s, last diff: 0,035s, mem: 21.551.872 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,892s, last diff: 0,853s, mem: 27.318.288 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 1,330s, last diff: 0,438s, mem: 28.124.688 B - page_product_book
debug: global diff: 1,331s, last diff: 0,001s, mem: 28.122.392 B - Menu...
debug: global diff: 1,413s, last diff: 0,081s, mem: 28.750.928 B - /Menu
debug: global diff: 1,413s, last diff: 0,001s, mem: 28.755.656 B - page_standard components
debug: global diff: 1,413s, last diff: 0,000s, mem: 28.755.792 B - page_standard components end
debug: global diff: 1,413s, last diff: 0,000s, mem: 28.760.032 B - html...
debug: global diff: 1,414s, last diff: 0,001s, mem: 28.811.672 B - head...
debug: global diff: 1,416s, last diff: 0,002s, mem: 28.826.736 B - menu
debug: global diff: 1,456s, last diff: 0,040s, mem: 28.759.032 B - /menu
debug: global diff: 1,456s, last diff: 0,000s, mem: 28.758.392 B - /menu, html...
debug: global diff: 1,458s, last diff: 0,002s, mem: 28.831.960 B - /head
debug: global diff: 1,464s, last diff: 0,006s, mem: 28.838.584 B - END.