iBroLiT – Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía / Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology

Edited by: Burghard Baltrusch

Subjects: Romance Philology, Literary Studies

Consello Editorial / Advisory Board:

Silvia Bermúdez (University of California, Santa Barbara), Ana Paula Ferreira (University of Minnesota), Susana Kampff Lages (Universidade Federal Fluminense), Ria Lemaire Mertens (Université de Poitiers), Inocência Mata (Universidade de Lisboa), Lênia Márcia Mongelli (Universidade de São Paulo), Cláudia Pazos Alonso (University of Oxford), John Rutherford (University of Oxford), Kathrin Sartingen (Universität Wien), Fernando Venâncio (Universiteit van Amsterdam), Yara Frateschi Vieira (Universidade de Campinas), Michaela Wolf (Universität Graz)

 

iBroLiT é unha colección creada polo grupo de investigación GAELT da Universidade de Vigo, dentro dos estándares da revisión por pares. O seu obxectivo principal é estimular a investigación no eido dos estudos literarios iberorrománicos, dos estudos de tradución e da intersección entre ambos, xunto con outras (sub)disciplinas. A súa concepción transdisciplinar tenta aproximar as diferentes formas e manifestacións de fenómenos culturais iberorrománicos, con especial atención ao galego, a lusofonía e os estudos de tradución.

Estudos de Literatura Contemporánea (LiCo), Estudos Medievais (MedS) e Estudos de Tradutoloxía (TranS) son as tres subseries mediante as cales se artella iBroLiT e que pretenden constituír un punto de encontro da comunidade investigadora no campo da literatura iberorrománica e da tradutoloxía.

iBroLiT is a peer reviewed book series founded by the GAELT research group at the University of Vigo. The series aims to stimulate research in Ibero-Romance cultures and litera-tures. It is located at the methodological crossroads between literary and translation studies among other (sub)disciplines. The aim of this transdisciplinary conception is to approach and encompass the many different forms and manifestations of Ibero-Romance cultural pheno-mena, with a special focus on Galician and Lusophone studies, as well as related gender and translatological aspects.

The subseries of Contemporary Literature Studies (LiCo), the Medieval Studies (MedS) and the Translatology Studies (TranS) are specific publication channels within the iBroLiT collection, which serve as a forum for the research community in Ibero-Romance literature and translatology.

For more information please click here: gaelt-uvigo.blogspot.com.es/p/ibrolit-estudos-iberorromanicos-de.html

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.879.152 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.881.360 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.948.000 B - /READY...
debug: global diff: 0,006s, last diff: 0,005s, mem: 20.239.856 B - _init ...
debug: global diff: 0,006s, last diff: 0,000s, mem: 20.239.968 B - /_init ...
debug: global diff: 0,017s, last diff: 0,011s, mem: 20.847.784 B - ce_list
debug: global diff: 0,018s, last diff: 0,001s, mem: 20.854.984 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,024s, last diff: 0,006s, mem: 21.088.144 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,024s, last diff: 0,001s, mem: 21.088.080 B - ce_list show
debug: global diff: 0,058s, last diff: 0,034s, mem: 21.845.888 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,939s, last diff: 0,880s, mem: 27.484.640 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 1,373s, last diff: 0,435s, mem: 27.925.896 B - page_series
debug: global diff: 1,375s, last diff: 0,002s, mem: 27.926.280 B - Menu...
debug: global diff: 1,474s, last diff: 0,099s, mem: 28.558.592 B - /Menu
debug: global diff: 1,475s, last diff: 0,000s, mem: 28.560.640 B - page_standard components
debug: global diff: 1,501s, last diff: 0,026s, mem: 28.583.992 B - page_standard components end
debug: global diff: 1,501s, last diff: 0,000s, mem: 28.584.528 B - html...
debug: global diff: 1,501s, last diff: 0,001s, mem: 28.640.672 B - head...
debug: global diff: 1,504s, last diff: 0,003s, mem: 28.652.328 B - menu
debug: global diff: 1,547s, last diff: 0,042s, mem: 28.584.624 B - /menu
debug: global diff: 1,547s, last diff: 0,000s, mem: 28.584.520 B - /menu, html...
debug: global diff: 1,549s, last diff: 0,002s, mem: 28.661.784 B - /head
debug: global diff: 1,555s, last diff: 0,006s, mem: 28.652.568 B - END.